Algemene voorwaarden

Begrippen:

Diensten:
Diensten zijn alle gedragstherapeutische consulten, privélessen, workshops, cursussen, trainingen en advies-op-maattrajecten en –gesprekken. Meer informatie over het aanbod is te vinden op www.knine.nl

Afspraken:
Afspraken zijn alle geplande gesprekken en lessen ter levering van de desbetreffende dient.

Dienstverlener:
Suzanne Rhebergen of ander persoon die in naam van kNine een dienst verleent.

Cursist:
De eigenaar, houder of begeleider van de hond ten tijde van de dienstverlening.

Algemeen:

De algemene voorwaarde kan zonder waarschuwing gewijzigd worden.
De versie bij aanvang van een bepaalde dienst geldt voor de gehele duur van de dienstverlening. Bij iedere verlenging gelden de algemene voorwaarden zoals die op dat moment te vinden zijn op de website www.knine.nl. Let op de versie en datum van de algemene voorwaarden.

Betaling:

Betaling dient te geschieden voorafgaand aan of op de dag van de eerste afspraak, of tijdens de eerste afspraak. Het annuleren van de afspraak korter dan 24 uur van tevoren verplicht tot betaling.

Annulering:

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak mondeling, d.w.z. telefonisch of persoonlijk, afgemeld te worden. Bij telefonisch geen gehoor, graag een bericht achterlaten. Indien de afspraak deel uitmaakt van een reeks vooraf bepaalde vaste tijdstippen in groepsverband, is er geen restitutie mogelijk.
Bij annulering van de afspraak door de dienstverlener wordt óf de afspraak verzet, óf bij geen mogelijkheid tot het verzetten van de afspraak, de betaling voor het betreffende tijdstip teruggestort.

Aansprakelijkheid:

De hond dient WA verzekerd te zijn. Vraag na bij uw verzekeraar in welke mate uw hond(en) onder deze verzekering valt.
Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het voor de cursist gewenste resultaat.

Gezondheid:

Tijdens groepslessen dienen honden gezond te zijn en preventief geënt te zijn tegen de ziekten Parvo, Hepatitis en Hondenziekte. Een titerbepaling die voldoende aanwijzing geeft op bescherming tegen deze ziekten volstaat ook. De dienstverlener kan vragen naar het hondenpaspoort als bewijs. Honden die ziek zijn of ziek ogen, worden geweigerd bij de groepslessen.
Ten alle tijden behoudt de dienstverlener het recht voor een bepaalde oefening, of lessen die te belastend zijn voor een bepaalde hond en zijn fysieke gesteldheid, te weigeren of op aangepast niveau aan te bieden. Het welzijn van de hond heeft in alle gevallen prioriteit boven de wensen van de cursist.

Klachten:

Klachten graag direct melden bij dienstverlener. Officiële klachten, graag schriftelijk binnen 4 weken melden. Door direct met dienstverlener in gesprek te gaan kan onnodige escalatie voorkomen worden en gericht gewerkt worden aan het oplossen van het probleem.
Indien onverhoopt uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u de beroepsvereniging Alpha, Nederlandse vereniging van gedragstherapeuten voor honden, inschakelen door uw klacht aan het bestuur te sturen. Meer informatie kunt u vinden op http://www.honden-gedragstherapie.nl/klachtenregeling

Utrecht, 3 maart 2016